[Hlavní strana] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]

Návrat na hlavní stranu

Poutní kostelík Panny Marie Sněžné

Pouť k Panně Marii Sněžné

Poloha: 10 km jihovýchodně od Zlína ve směru na Luhačovice odbočit do Provodova.
Poutní kostel je 1,5 km na JV.

Historie a popis poutního místa: dějiny mariánského obrazu uctívaného na hlavním oltáři dnešního farního kostela nesahají sice do dávné minulosti, ale přesto nabylo toto poutní místo velké obliby. Provodov leží na rozhraní Slovácka a Valašska ve Vizovických vrších. Jméno osady vzniklo od činnosti prvních obyvatel, kteří doprovázeli pocestné a obchodníky přes hory plné divoké zvěře a loupeživých hord.
První zprávy o poutním místě Provodov (místně zvaném "Na malenisku") pocházejí z počátku 18. století a je nutné je přičítat prameni zdravé vody, který se prý ukázal ve snu zbožné paní Anně Vlaštovicové, manželce místního mlynáře Pavla Vlaštovici. Mlynářka trpěla oční chorobou a uzdravila se po omývání vodou ze studánky. Když byl takto uzdraven i majitel luhačovického panství hrabě Serenyi, dal vystavět nad pramenem kapličku Panny Marie Sněžné (rok 1735). Od té doby se stala provodovská kaplička cílem mnoha poutníků z blízkého i vzdáleného okolí, což přetrvávalo i po její přestavbě na malý poutní kostel v barokním slohu v roce 1750, který stojí dodnes. V blízkosti je nad vodním pramenem zvláštní kaplička, která je napájená z pramene vyvěrajícího pod hlavním oltářem. V lese blízko kostela se nachází křížová cesta; ke vstupu do kostela vede 52 schodů; nedaleko je fara a noclehárna-útulna, která má být přeměněna v exerciční dům.

Interiér kostela má půvab v prostotě a útulnosti. Nad oltářem je zavěšen uctívaný obraz Panny Marie kojící, námět v našich zemích ojedinělý, ač jej znal již byzantský starověk. Nad sakristií visí obraz Panny Marie Sněžné; křížová cesta pochází od Emila Brendla (z roku 1947), naproti sakristie je boční oltář Božského Srdce Páně (z roku 1919); dále jsou zde sochy sv. Antonína Paduánského a sv. Františka z Assisi, sousoší sv. Anny s Pannou Marií a sv. Terezie od Dítěte Ježíše, v presbytáři sochy sv. Cyrila a Metoděje, vzadu ve výklenku socha Panny Marie lurdské. Barevná okna znázorňují sv. Josefa a sv. Jana Nepomuckého.
Provodovský poutní kostel zasazený do krásné přírody může oslovit jak věřícího poutníka, tak si získat i náhodného turistu.

Poutě:
Pouť hasičů počátkem května zahajuje poutní sezónu, v červenci jsou poutě okolních farností

Hlavní pouť - v neděli okolo svátku Panny Marie Sněžné (5. 8. - slavení podle starého církevního kalendáře před pokoncilní úpravou), mše sv.: 7.30 - 9.00 - 10.30 a ve 14.30 hodin.

Dušičková a současně konec poutní sezóny - obvykle v předposlední nebo poslední neděli v říjnu, mše sv.: 10.15 - 16.00 hodin a následuje světelný průvod na hřbitov
Po celý rok mše sv. v neděli - 10.15 hodin, a v poutní sezónu (od 1. 5. do 31.10.) také ve 14.30 hodin.

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.ado.cz/poutni/

Typ záznamu: Poutní místo
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 15.03.2010 v 09:27 hodin

Copyright 1998-2019 © Luděk Šorm