[Hlavní strana] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]

Návrat na hlavní stranu

Masarykovy sady

Původní název "Albrechtova alej" naznačuje, že sady byly založeny arcivévodou Albrechtem Sasko-Těšínským, který hodně přispěl k rozvoji předměstí historického města Těšína, které dnes tvoří jádro Českého Těšína. Jde o druhý nejstarší park v Českém Těšíně, původní název Alej arcivévody Albrechta, byl za 1. republiky změněn na Masarykovy sady, následoval název Gorkého sady a nyní se opět vrátil název Masarykovy sady.

Původně zde bylo zřejmě stromořadí okolo cesty, vedoucí od hlavního mostu přes řeku Olši (Olzu) na Brandýs. Dnešní sadovou úpravu provedl na arcivévodův příkaz lesmistr Dünbier v roce 1813 vysazením kaštanů, lip a akátů.

Alej byla oblíbenou letní promenádou těšínských občanů. Často zde koncertovala také vojenská hudba. Kolem parku vznikaly již v první polovině 19. století okázalejší budovy, např. empírový dvůr bohatého těšínského kupce italského původu Contessy, zvaný lidově Kontešinec, z r. 1833, který byl v roce 1970 demolován.

Z této fáze výstavby se do dneška zachoval prokazatelně nejstarší dům v Českém Těšíně z roku 1836; je to hezká empírová stavba, která má dnes čp. 18. Koncem 19. století byly v Masarykových sadech vystavěny další stavby, např. kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, budovy škol a arciknížecí komory. Z roku 1897 je kaplička koncipovaná v cihelné neogotice, drobné dílo architekta a protagonisty architektury posledních čtyř desetiletí 19. století na Těšínsku, Albína Theodora Prokopa (1838-1916).

V parku byl vystavěn hudební pavilon, později zde byly odhaleny pomníky. Nejstarší je socha sv. Jana Nepomuckého, zhotovená pravděpodobně na přelomu 18. století v místní dílně, z jemného pískovce šedé barvy. Dále je to pomník obětem I. světové války, který byl slavnostně odhalen 14. září 1930. Návrh pomníku vypracovala sochařka Helena Scholz-Železny. Do roku 1946 v Masarykových sadech stával pomník básníka Friedricha Schillera, který byl odhalen 4. 6. 1906. Byl dílem slezského rodáka prof. Schwatheho z Vídně, byl vytesán z carrarského mramoru. Z příkazu MNV byl 18. 9. 1946 tento pomník zbourán.

Poslední rekonstrukce parku byla prováděna v roce 1994 s finančním nákladem 280 tis. Kč.

LOKALIZACE

SOUŘADNICE WGS-84

  • Severní šířka: 49° 44´ 54.00¨
  • Východní délka: 18° 37´ 16.98¨

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km

Typ záznamu: Park nebo sad
AKTUALIZACE: Radka GAJDUŠKOVÁ (Beskydy-Valašsko, racr) org. 56, 17.05.2004 v 12:07 hodin

Copyright 1998-2019 © Luděk Šorm